Close

निगरानी समिति: विकास खण्ड- सुमेरपुर ग्राम पंचायत-सौखर

 

ग्राम प्रधान श्री कप्तान सिंह 8127329123
सचिव श्री महेन्द्र पाण्डेय 8542821627
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती उमा पाण्डेय 9935928485
सदस्य श्री मुन्ना लाल 9450850442
सदस्य श्री कैलाशनाथ 9621033945
सदस्य श्रीमती लक्ष्मी 8423935199