Close

निगरानी समिति: विकास खण्ड- राठ ग्राम पंचायत-मझगवां

 

 
पदनाम नाम मोबाइल नंबर
ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी 8881680221
सचिव श्री रामबाबू गुप्ता 9792315273
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती किरन 9839775438
सदस्य श्री रामस्वरूप 8840000000
सदस्य श्री शिवबली 9420000000
सदस्य श्रीमती संतोष कुमारी 7710000000