Close

निगरानी समिति: विकास खण्ड- राठ ग्राम पंचायत-उमनिया

 

ग्राम प्रधान श्री मती कैलाशरानी 7380540716
सचिव श्री रामबाबू गुप्ता 9792315273
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती नाजरा खातून 9453402387
सदस्य श्री जाफर खान 7460000000
सदस्य श्री फरीद खान 9700000000
सदस्य श्रीमती लक्ष्मीदेवी 9450000000