Close

निगरानी समिति: विकास खण्ड- कुरारा ग्राम पंचायत-बेरी

 

बेरी
पदनाम नाम मोबाइल नंबर
ग्राम प्रधान किरन त्रिपाठी 7054767776
सचिव कौशिक मनीष 9140554543
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उमा श्रीवास्तव 9170215861
सदस्य प्रमोद कुमार 9695871783
सदस्य रामकिशोर यादव 9450263199
सदस्य सम्पत 7007763191