Close

निगरानी समिति: विकास खण्ड- मुस्करा ग्राम पंचायत-गौरा

 

गौरा
पदनाम नाम मोबाइल नंबर
ग्राम प्रधान श्रीमती क्रान्ति 9918443620
सचिव श्री शिवमूरत सिंह 9005530622
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती विनोदनी 9106724283
सदस्य श्रीमती सीता 9792110438
सदस्य श्री विजय कुमार 6394273177
सदस्य श्री इदरीश 9792464804